Taiteellinen johtaja

Anna-Elina Norjanen 1.9.2020 ->

Anna-Elina Norjanen on maisteriopiskelija taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastolla urkujen aineryhmässä  syventymiskohteina kuoronjohto ja klassinen laulu.  Anna-Elinalla on nuoresta iästä huolimatta jo kokemusta kahden kuoron taiteellisena johtajana olemisesta.  Hän on laulanut myös pitkään Tapiolan kuorossa. Anna-Elinan tavoitteena on olla kannustava kuoronjohtaja, joka luo turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen laulaja kokee itsensä tärkeäksi.