På svenska

Infomation kommer inom kort. Därhän tag kontakt med ordföranden (see Yhteystiedot in menun). Nuvarande Dimus ordförande är Lea Mattila.